Mindfulness

Kontakt mig

Mindfulness betyder bevidst nærvær

At være tilstede i nuet, at komme fra hovedet og ned i kroppen.

Jeg tror, at mange mennesker gerne vil opnå mere ro. Ikke nødvendigvis ro i form af stilhed omkring sig, men endnu mere ro i sindet og tankerne. Vi kan blive begrænset og frustreret over vores eget tankemylder. Det kan hæmme os i at opnå oprigtig glæde, give os mange bekymringer eller gøre os stressede eller triste.

Hjernen har brug for en pause ind imellem. Mindfulness er ikke at slukke tankerne helt. I stedet betyder det at acceptere dine tanker, og så ikke bygge videre på dem. Hvis dine tanker får lov at gå i ring og vokse, kan din hjerne mangle ro og en pause. Dine tanker kan have stor betydning for din følelsesmæssige tilstand og faktisk også din fysiske tilstand. Krop og sind hænger sammen. Her kan mindfulness hjælpe. Det behøver ikke at være en mindfulness-guidning eller meditation. Det kan også være en gåtur, hvor du er bevidst om at være til stede; mærke skovbunden, være opmærksom på dufte og lyde og se den smukke natur omkring dig. Altså kom mere fra hovedet og ned i kroppen – brug dine sanser.

Mindfulness er også at lære at rumme alle livets facetter, sådan det bliver nemmere også at rumme det svære i livet. Mindfulness er at møde dig selv med accept og kærlig venlighed. Mindfulness er selvomsorg og at leve mere i nuet og ikke lade sig sig styre af den indre autopilot og kritiker.

Mindfulness er meget givende og kan betyde en indre frihed og lethed.

Jeg er uddannet og certificeret hos NLP Aalborg. Derudover er jeg i gang med en mindfulness- og livsbevidsthedsuddannelse. Jeg praktiserer selv dagligt mindfulness og læser og studerer meget om emnet.